por-a-fost-revizuit-si-modificat-ghidul-solicitantului-referitor-la-ingrijirile-spitalicesti-de-urgenta

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020 - A fost revizuit și modificat Ghidul solicitantului referitor la îngrijirile spitalicești de urgență
Adaugat la data 16 octombrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, „ Operațiunea B – Unități de primiri urgențe ".

Principalele modificări se referă la stabilirea valorii minime eligibile a proiectelor la 100.000 euro, la modificarea clauzelor specifice aplicabile operațiunii și la revizuirea Instrucțiunilor de completare ale formularului cererii de finanțare.

Ca și completare ce se impunea cu necesitate, a fost introdusă activitatea de reabilitare/ modernizare/ dotare a heliporturilor existente, alături de cea de construcție a noi heliporturi și au fost definite mai clar tipurile de cheltuieli conexe, în contextul modificării cheltuielilor eligibile.

De asemenea, au fost modificate condițiile inițiale de depunere a documentelor in contractare.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

Sinteza acestor modificări este disponibilă aici și pe site-ul www.inforegio.ro, secțiunea Apeluri proiecte​.​