por-a-fost-prelungit-termenul-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-investitiile-in-invatamantul-profesional-si-tehnic

 Catalog-Item Reuse

POR: a fost prelungit termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru investițiile în învățământul profesional şi tehnic
Adaugat la data 4 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a prelungit cu două luni termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţiile prevăzute în cadrul Obiectivului Specific 10.2 care vizează învățământul profesional şi tehnic.

Astfel, termenul limită pentru depunerea proiectelor de investiţii pe acest palier de finanțare este 10.07.2018, ora 12.00.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

O sinteză a modificărilor a fost publicată pe http://www.inforegio.ro, secţiunea Apeluri proiecte.

​Investițiile în învățământul profesional şi tehnic (licee tehnologice și infrastructura pentru formarea profesională iniţială) vor viza asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii, prin construcţia, reabilitarea, extinderea şi dotarea unităţilor de învăţământ.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 14-20.

În cazul apelului dedicat zonei Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, alocarea este 12.000.000 de euro.

Ghidul specific PI 10.2​  Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic