por-a-fost-modificat-ghidul-solicitantului-aferent-obiectivului-specific-8-3-cresterea-gradului-de-acoperire-cu-servicii-sociale

 Catalog-Item Reuse

POR: A fost modificat Ghidul Solicitantului aferent Obiectivului Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Adaugat la data 2 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi, din cadrul Axei prioritare 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

O sinteză a modificărilor a fost publicată împreună cu versiunea revizuită a Ghidului pe http://www.inforegio.ro, secţiunea Apeluri proiecte.​