por-a-fost-modificat-ghidul-solicitantului-aferent-obiectivului-specific-8-3-c-grup-vulnerabil-copii

 Catalog-Item Reuse

POR: A fost modificat Ghidul Solicitantului aferent obiectivului specific 8.3 C - grup vulnerabil „copii”
Adaugat la data 28 martie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil „copii” din cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale.
Principalele modificări au vizat Rata de cofinanțare acordată în cadrul Obiectivului Specific 8.3 C dar şi Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare.​