por-a-fost-aprobata-versiunea-finala-a-ghidului-solicitantului-pentru-finantarea-ambulatoriilor-apel-dedicat-teritoriului-iti

 Catalog-Item Reuse

POR: a fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru finanţarea ambulatoriilor, apel dedicat teritoriului ITI
Adaugat la data 12 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea A – AMBULATORII.

Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus.

Solicitanții eligibili  în cadrul prezentului apel de proiecte sunt:

a) Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Parteneriate între UAT și unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență unul sau mai multe ambulatorii. Liderul de proiect/ parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială.

Pentru Teritoriul ITI Delta Dunării alocarea este de 4 508 000 euro.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de cinci luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 12.05.2018, orele 12.00.

Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 12.10.2018, orele 12.00.
Ghidul Solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI – Cod Apel POR/267/8.
Versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru finanțarea ambulatoriilor a fost publicată pe http://www.inforegio.ro, secțiunea Apeluri proiecte.​