por-a-fost-aprobata-versiunea-finala-a-ghidului-solicitantului-pentru-axa-prioritara-13-sprijinirea-regenerarii-oraselor-mici-si-mijlocii-apel-dedicat-beneficiarilor-din

 Catalog-Item Reuse

POR: a fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, apel dedicat beneficiarilor din teritoriul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 29 martie 2018

A fost aprobată varianta finală a Ghidului solicitantului pentru Apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/ITI, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” din cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii” a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul de proiecte POR/2018/13/13.1/1/ITI se adresează oraşelor din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, cu excepția municipiului reședință de județ Tulcea. Prin urmare, în acest apel sunt eligibile UAT orașele Măcin, Babadag, Isaccea și Sulina.

În cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite următoarele activități:

A. Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, culturale și recreative

În această categorie sunt incluse activităţile eligibile privind construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale,  culturale şi recreative, respectiv:

 1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;
 6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

B. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane

În această categorie sunt sprijinite următoarele activitățile eligibile privind construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională - drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/traseelor/pentru biciclete şi/sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.
 2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.
 3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);
 4. Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

Atentie! Indiferent de activitate, se va avea în vedere faptul că NU este eligibilă construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea clădirilor/structurilor cu funcții comerciale sau de alimentație publică (terase, restaurante etc).

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;
 2. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

De asemenea, este eligibilă activitatea de demolare a clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional cultural, în vederea amenajării terenurilor rezultate, prin transformarea acestora în spații publice urbane (din cele eligibile mai sus, de ex. parcuri, locuri de joacă, zone pietonale etc – categoria B) și/sau pentru construirea/extinderea clădirilor publice cu funcțiile menționate la categoria A de mai sus.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 19.174.392,92 Euro.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare este de minimum 100.000 de Euro şi maximum 5.000.000 Euro.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00, iar Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 30.08.2018, ora 12.00.

Potențialii beneficiari pot consulta ghidul publicat la rubrica Finanțare.