por-2014-2020-termenul-de-depunere-a-proiectelor-de-investitii-pentru-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zonele-urbane-din-teritoriul-iti-prelungit-pana-la-21-iunie-2018

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: termenul de depunere a proiectelor de investiții pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane din teritoriul ITI, prelungit până la 21 iunie 2018
Adaugat la data 20 mai 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane  – Condiții specifice de accesare a fondurilor, inclusiv ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/ITI.
Modificările se referă în principal la:
- Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor POR/2017/3/3.2/1/ITI până la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
- Introducerea posibilităţii de semnare şi de depunere a cererilor de finanţare, inclusiv a anexelor, de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat;
- Completarea modalităţilor de dovedire a complementarităţii activităţilor din cererile de finanţare.

​Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor aferente Obiectivului specific 3.2 pot fi:

  • Unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
  • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
  • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele  Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele/municipiile/comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 3.2, se va urmări, în principal, îmbunatățirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.
Pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI, alocarea financiară este de 41.230.129 Euro.