por-2014-2020-s-a-prelungit-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-cresterea-eficientei-energetice-in-sistemul-de-iluminat-public

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: s-a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru creşterea eficienţei energetice în sistemul de iluminat public
Adaugat la data 13 august 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis astăzi -13.08.2018, ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare).

Astfel, principalele modificări vizează:

  • prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu două luni (data de închidere a depunerii de proiecte fiind 18.10.2018, ora 10.00)
  • îndreptarea erorii materiale prin eliminarea mențiunii de la secțiunea 4.1 Eligibilitatea solicitanților, punctul 5 - Furnizarea/ prestarea serviciului de iluminat public prin intermediul unui operator referitoare la prezentarea Avizului Consiliului Concurenței
  • au fost actualizate secţiunile relevante din Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare

Sinteza modificărilor, împreună cu forma consolidată a Ghidului specific pot fi consultate pe site-ul www.inforegio.ro, secțiunea Apeluri proiecte – http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html