por-2014-2020-s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-zona-iti-privind-achizitia-de-mijloace-de-transport-public-ecologice-in-parteneriat-cu-mdrap

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: s-a lansat apelul de proiecte pentru zona ITI privind achiziția de mijloace de transport public ecologice în parteneriat cu MDRAP
Adaugat la data 19 februarie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru zona ITI privind achiziția de mijloace de transport public ecologice în parteneriat cu MDRAP.

Solicitanții de finanțare ai proiectelor depuse în cadrul apelului POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 sunt reprezentaţi de parteneriatele constituite dintre:

  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi partenerii: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Sulina, orașul Măcin și orașul Babadag.

Ghidul specific POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este disponibil aici: http://www.inforegio.ro/ro/apeluri-active  

Activităţi sprijinite

  • Achiziționarea de troleibuze
  • Achiziționarea de autobuze electrice
  • Achiziţionarea şi instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru călători
  • Achiziţionarea și instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, indiferent dacă au fost realizate de liderul de parteneriat sau de parteneri.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

Perioada de depunere a proiectelor

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 28.02.2019, ora 12.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 28.06.2019, ora 12.00.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis , doar în intervalul  menționat.

 

Ghid_O.S._3.2_-_in_parteneriat_cu_MDRAP

Ordin_1107-18.02.2019