por-2014-2020-s-a-lansat-apelul-de-proiecte-pentru-iluminat-public

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: S-a lansat apelul de proiecte pentru Iluminat Public
Adaugat la data 8 ianuarie 2018

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) a lansat în data de 08.01.2018 apelul de proiecte cu numărul  POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban.

În teritoriul ITI, apelul de proiecte se adresează UAT-urilor Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina și municipiul Tulcea care pot depune proiecte pentru modernizarea iluminatului public urban.

În cazul apelului de proiecte dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, alocarea este de  5.152. 941 Euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro și maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public, respectiv:

  • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
  • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
  • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.02.2018, ora 10:00:00 – 18.08.2018, ora 10:00:00.

Ordinul 27/ 08.01.2018 pentru aprobarea GS 3.1 C- Iluminat public
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI