por-2014-2020-ghid-in-consultare-publica-pentru-finantarea-proiectelor-de-investitii-la-sju-tulcea

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: Ghid în Consultare Publică pentru finanţarea proiectelor de investiţii la SJU Tulcea
Adaugat la data 6 iunie 2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„ Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale” – apel de proiecte cu numărul POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD.

Investițiile eligibile pentru finanțare prin acest apel se referă la:

  • Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea Spitalului Județean pentru ITI Delta Dunării

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 12.06.2019 ( 5 zile lucrătoare).

Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

GS_82b_SJU_ITIDD_V2