por-2014-2020-finantare-pentru-investitii-care-vizeaza-cresterea-eficientei-energetice-a-cladirilor-rezidentiale

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: Finanţare pentru investiţii care vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale
Adaugat la data 11 aprilie 2019

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10.04.2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

Prin intermediul acestei operaţiuni sunt sprijinite investiţiile care vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

  • îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
  • reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
  • modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
  • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
  • întocmirea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin POR 2014 – 2020.

Cine poate solicita finanțarea

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 de tip non-competitiv.

Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 10.09.2019, ora 10.00, iar depunerea acestora se va face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 10.05.2019, ora 10.00.

Ghid_specific_3.1.A.ITI_-_Apel_2

Ordin_nr._1535_din_10.04.2019