por-2014-2020-consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-zona-iti-privind-achizitia-de-mijloace-de-transport-public-ecologice-in-parteneriat-cu-mdrap

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: CONSULTARE PUBLICĂ - Ghidul solicitantului pentru zona ITI privind achiziția de mijloace de transport public ecologice în parteneriat cu MDRAP
Adaugat la data 20 iulie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 20.07.2018, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Apelul de proiecte se adresează oraşelor și municipiului reședință de județ Tulcea din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (a se vedea Anexa 3.2.6 la ghid), aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), aprobată prin HG nr. 602/2016.
Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este de 29.156.153 euro (FEDR+BS), din care 25.288.500 euro provin din FEDR.
Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele subactivități/ activități care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră, provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor.
Se finanţează doar achiziţia de mijloace de transport public, respectiv troleibuze şi autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalații, softuri și echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”) și ale sistemelor de management al traficului, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanţează achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziționate prin proiect.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 03.08.2018 (10 zile lucrătoare).