por-2014-2020-a-fost-revizuita-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-finantare-pentru-investitii-in-infrastructurile-sanitare-si-sociale

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: a fost revizuită perioada de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale
Adaugat la data 14 mai 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a modificat Ghidul solicitantului , 8.1.A – Ambulatorii , Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii.

Una dintre modificări vizează perioada de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.
Astfel, noile termene sunt:

  • Data și ora începere depunere de proiecte:  21.05.2018, orele 12.00
  • Data și ora închidere depunere de proiecte:  21.10.2018, orele 12.00