por-2014-2020-a-fost-publicata-instructiunea-nr-63-privind-solicitarea-documentelor-pentru-precontractare

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: A fost publicată Instrucțiunea nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare
Adaugat la data 20 octombrie 2017

În data de 16 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare.

Prezenta instrucțiune vizează următoarele:

  • în termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea scrisorii Organismului Intermediar de solicitare de documente pentru etapa de precontractare, solicitanții trebuie să transmită toate documentele solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte. Excepție în ceea ce privește documentele ce trebuie transmise în termenul menționat sunt de asemenea prezentate în ghidul general și/sau ghidurile specifice;
  • nerespectarea prevederilor de la punctul 1 atrage respingerea proiectului conform prevederilor existente în ghidul general și/sau ghidurile specifice;
  • în cazul în care în urma verificării documentelor transmise de către beneficiari, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, Organismele Intermediare din cadrul Agențiilor pentru dezvoltare regională, pot solicita clarificări, în afara termenului de 30 de zile amintit, cu scopul ca documentațiile de contractare să fie corecte și corelate.