por-2014-2020-a-fost-modificata-anexa-ghidului-solicitantului-pentru-unitati-primiri-urgente

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: a fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe
Adaugat la data 22 august 2018

Prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5488/2018 a fost modificată Anexa Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectivul specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE (UPU).

Ordinul 5488 din 22 august 2018 privind modificarea Ghidului PI 8.2 - UPU​