por-2014-2020-a-fost-modificata-anexa-ghidului-solicitantului-pentru-ambulatorii

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: a fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Ambulatorii
Adaugat la data 22 august 2018

Prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5489/2018 a fost modificată Anexa Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – AMBULATORII.

Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în „Sinteza de modificări”, disponibilă în cadrul secțiunii Apeluri proiecte din site-ul www.inforegio.ro

Pentru consultarea modficărilor accesaţi link-ul: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.