por-2014-2020-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020 – A fost modificat ghidul general al solicitantului
Adaugat la data 12 octombrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a anunțat marti, 3 octombrie a.c., că a emis Ordinul de modificare a Ghidului General al Solicitantului și a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020 cu privire la forma de contract aplicabilă.

Astfel, modificările se referă la următoarele aspecte:

  • clarificarea prevederilor contractuale legate de introducerea datelor în MYSMIS pentru apelurile de proiecte retrospective (apeluri destinate introducerii datelor în MYSMIS pentru proiectele depuse în format clasic la sediul agențiilor de dezvoltare regională);
  • uniformizarea termenelor de lansare a achiziției aferente proiectului tehnic și a contractelor principal​​e de lucrări/echipamente/servicii și stabilirea modalității de calcul a termenelor respective raportat inclusiv la necesitatea obținerii codului MYSMIS pentru a respecta prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
  • includerea prevederilor legate de posibilitatea acordării prefinanțării în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului pentru acoperirea contravalorii cheltuielilor necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare;
  • clarificarea unor elemente legate de depunerea și verificarea proiectului tehnic ulterior intrării în vigoare a contractului de finanțare;
  • includerea unor clauze contractuale pentru situații legate de supracontractarea unor proiecte;
  • precizarea faptului că forma de contract nu se aplică pentru apelurile de proiecte lansate pentru implementarea SUERD din cadrul POR 2014-2020, fiind necesară o nouă formă de contract care să detalieze obligațiile și responsabilitățile Organismului Intermediar (OI) care evaluează, selectează și contractează proiectele și respectiv ale OI responsabil cu monitorizarea și implementarea proiectelor SUERD.


Modificările formelor contractelor de finanțare se aplică pentru toate apelurile lansate la data modificării ghidului general. Modificările se aplică pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată contractarea la nivelul AMPOR.

În plus, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului mai sus menționat se vor realiza demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale pentru contractele de finanțare în vigoare.