por-2014-2020-a-fost-aprobata-versiunea-finala-a-ghidului-specific-aferent-apelului-de-proiecte-pentru-investitii-in-infrastructura-de-turism

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: a fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru investiţii în infrastructura de turism
Adaugat la data 19 iulie 2018

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 15.985.481 euro (FEDR+BS) din care 13.864.958 euro contribuţie din FEDR şi 2.120.523 euro din bugetul de stat.

Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții?

Proiectele elaborate vizează următoarele acţiuni:

  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, inclusiv a facilităților/ infrastructurii de acostare pentru nave turistice fluviale (pentru zona ITI Delta Dunării)*;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
  • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.

Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentului apel de proiecte?

  • Unităţi administrativ-teritoriale;
  • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale;
  • Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi orice alte autorităţi/instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului*.

*Atenție: Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Prezentul apel este dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării. Nu sunt eligibile proiectele cu locul de implementare în afara zonei ITI DD, aşa cum aceasta este definită in Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Atenţie! Sunt acoperite inclusiv cheltuielile salariale pentru personalul implicat în implementarea proiectelor

3.6 Cheltuieli cu salariile

  1. a) cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect UIP (unitatea de implementare) - (personal angajat al beneficiarului)
  2. b) cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect UIP - (persoane angajate in afara organigramei)

Sunt eligibile cheltuielile cu salariale cu echipa de management de proiect, inclusiv contribuțiile angajatului și angajatorului, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din proiect de la data semnării contractului de finanțare, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare POR.

Pentru persoanele care fac parte din echipa de management/implementare a proiectului angajate în baza unui raport juridic de muncă/contract individual de muncă, sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru proiect, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale aplicabile și zilele pentru care indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă a salariaţilor este suportată de angajator.

Căpătă eligibilitate la finanţare inclusiv cheltuielile cu lucrări hidrotehnice şi facilități/ infrastructură de acostare pentru nave turistice fluviale.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 19.08.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 19.02.2019, ora 12.00.​