por-2014-2020-a-fost-aprobat-ordinul-nr-6008-24-octombrie-2018-privind-detalierea-impactului-aplicarii-prevederilor-oug-nr-85-2018

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: A fost aprobat ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018
Adaugat la data 1 noiembrie 2018

Detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea prevederilor legale referitoare la aplicarea standardelor de cost asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020 a fost aprobată în data de 24.10.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

În acest sens, pentru toate ghidurile specifice aprobate, aferente POR 2014-2020, în cadrul cărora se face referire la încadrarea și/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin OUG nr. 85/2018, se va avea în vedere analiza documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții publice din perspectiva aplicării legislației în vigoare la momentul recepției documentației respective de către investitori.

Beneficiarii cererilor de finanțare vor înainta documente din care rezultă momentul recepției documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții publice solicitate în etapele ce urmează a fi demarate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Ordinul 6008​