popam-2014-2020-au-fost-publicate-variantele-consultative-pentru-ghidurile-pentru-masurile-ii-3-ii-4-iv-4-si-viii-1

 Catalog-Item Reuse

POPAM 2014-2020: au fost publicate variantele consultative pentru Ghidurile pentru Măsurile II.3, II.4, IV.4 şi VIII.1
Adaugat la data 26 iunie 2018

Au fost publicate variantele consultative pentru Ghidurile pentru Măsurile II.3, II.4, IV.4 si VIII.1.
Drafturile ghidurilor se regăsesc la adresa:
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-masuri-noi-consultare-publica.html
Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/ sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro