popam-2014-2020-au-fost-publicate-variantele-consultative-pentru-ghidurile-pentru-masurile-i-6-i-22-i-23-ii-5a-si-ii-5-b

 Catalog-Item Reuse

POPAM 2014-2020: au fost publicate variantele consultative pentru Ghidurile pentru Măsurile I.6, I.22, I.23, II.5a şi II.5.b
Adaugat la data 23 iulie 2018

Au fost publicate variantele consultative pentru Ghidurile pentru Măsurile I.6, I.22, I.23, II.5a si II.5b.
Se vor putea finanţa, printre altele, investiţii de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit şi construirea de adăposturi pescăreşti.
Drafturile ghidurilor se regăsesc la adresa:

Cetăţenii şi institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro .