poim-update-ghid-invatamant-cov

 Catalog-Item Reuse

POIM actualizează ghidul „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”
Adaugat la data 19 noiembrie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică corrigendum la ghidul „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2".

Revizuirea Ghidului solicitantului aduce modificări potrivit cărora, plățile aferente procedurilor de achiziție publică propuse spre decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare sunt eligibile începând cu data de 01 februarie 2020. De asemenea, echivalentul în lei al plafoanelor indicate va fi calculat la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020.

Modificările realizate prin OUG nr. 187/2020 au fost aduse în contextul alinierii la prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 138/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID-19.

Pentru asigurarea unui acces echitabil la oportunitățile de finanțare promovate prin POIM, modificările aduse prin prezentul ordin, vor fi aplicabile tuturor cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului mai sus menționat. Actualizarea, după caz, a informațiilor cuprinse în cererile de finanțare deja depuse, se va realiza cu ocazia transmiterii primei solicitări de clarificare în cadrul procesului de evaluare.

Ordinul nr. 1364-18-11-2020