poim-modifica-data-depunerii-cererilor-de-finantare-cadrul-apelului-de-proiecte-pentru-obiectivul-specific-4-1

 Catalog-Item Reuse

POIM modifică data depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.1
Adaugat la data 23 iunie 2016

Ca urmare a Ordinului 871/17.06.2016 emis de Ministrul Fondurilor Europene, Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, se modifică și se completează după cum urmează:

„Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă. […] Data și ora începere depunere de proiecte: 18.07.2016, ora 10”.

Pentru mai multe detalii, aici