poim-ghid-biodiversitate

 Catalog-Item Reuse

POIM: Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității
Adaugat la data 3 aprilie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare publică ghidul solicitantului Biodiversitate_OS 4.1._apel A. Vor fi finațate proiecte dedicate obiectivului de creştere a gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare.

Apelul, cu o alocare de 30 milioane euro, va fi deschis în perioada 03 aprilie 2020 – 31 decembrie 2021.

Cine poate depune proiecte:

-Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ instituţia care administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate;

-ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;

-Universităţi care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;

-Institute de cercetare/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;

-Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Agenția Natională pentru Protectia Mediului.