poim-alocare-neta-de-44-235-294-euro-fonduri-nerambursabile-pentru-proiecte-ce-vizeaza-investitii-privind-managementul-riscului-la-inundatii-in-teritoriul-iti-dd

 Catalog-Item Reuse

POIM: alocare netă de 44.235.294 Euro - fonduri nerambursabile, pentru proiecte ce vizează investiții privind managementul riscului la inundații în teritoriul ITI DD
Adaugat la data 4 ianuarie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță că a finalizat ghidul de proiecte și lansează apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizează investiții pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră.

Ghidul a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții, de dezvoltare a capacității de gestionare a riscului la inundații și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de management al principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră, în cadrul Axei Prioritare 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivului Specific (OS) 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.

Pentru acțiuni finanțabile în cadrul ITI Delta Dunării alocarea netă este de 44.235.294 Euro.

Prin program sau ghidul solicitantului nu se propun valori maxime ale proiectelor. Pentru proiectele finanţate prin O.S. 5.1 se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul de Coeziune și 15% buget de stat.

Prin acest ghid se lansează apeluri de proiecte pe bază de listă de proiecte preidentificate, în cadrul cărora pot fi depuse proiecte în perioada 03.01.2018 – 02.07.2019.

Ghidul si documentele anexe pot fi consultate aici:

Ghid POIM OS 5.1