poim-2014-2020-corrigendum-la-ghidul-solicitantului-privind-refacerea-ecosistemelor-degradate

 Catalog-Item Reuse

POIM 2014-2020: Corrigendum la Ghidul Solicitantului privind refacerea ecosistemelor degradate
Adaugat la data 16 ianuarie 2019

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare a publicat Ordinul privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1427/27.11.2018.

ORDIN_POIM_32