poids-ghidul-solicitantului-sprijinirea-comunitatilor-rurale-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: Ghidul Solicitantului - Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale, în consultare publica
Adaugat la data 17 iunie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 a lansat, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritatea P04. „Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale”, Obiectiv specific: RSO4.3. „Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)”.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 08.07.2024.


GSCS P4 FNLC