pocu-scoala-dupa-scoala

 Catalog-Item Reuse

AM POCU lansează ghidul Programul național pilot de tip „Şcoala după şcoală”
Adaugat la data 29 martie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 lansează apelul non-competitiv Programul național pilot de tip „Școala după școală” (Program național de educație remedială), Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 25 martie 2021 ora 10.00 și se va închide în data de 12 aprilie 2021 ora 16.00.

M ED_GSCS - 6.3_24.03.2021 FINAL