pocu-s-a-lansat-ghidul-solicitantului-pentru-linia-de-finantare-romania-profesionala-intreprinderi-competitive

 Catalog-Item Reuse

POCU: s-a lansat Ghidul Solicitantului pentru linia de finanțare România profesională – Întreprinderi competitive
Adaugat la data 27 iunie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți Obiectivul specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Pot primi finanțare întreprinderile mari care își desfășoară activitatea în toate regiunile (mai puțin București – Ilfov), inclusiv în teritoriul ITI Delta Dunării.

Activitățile finanțate vizează:

  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajații din departamentele de resurse umane

Alocarea pentru ITI Delta Dunării în cadrul prezentului apel de proiecte este de 500.000 euro.

Având în vedere faptul că acest apel este sub incidența schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5795/30.08.2017, modificată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.525/08.06.2018, se aplică intensitatea ajutorului de stat care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați. Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

În cazul proiectelor implementate în teritoriul ITI Delta Dunării, activitățile trebuie să se adreseze unui grup țintă eligibil cu domiciliul sau reședința în localități situate în teritoriul ITI Delta Dunării, conform anexei 13.1 atașată ghidului. Pentru a putea fi depuse, proiectele trebuie să fie însoțite de un Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD, care le evaluează în prealabil din punctul de vedere al relevanței pentru obiectivele SIDD. Avizul de conformitate va constitui condiție de eligibilitate, iar ulterior proiectele vor urma circuitul uzual de depunere la AM POCU pentru selecție, evaluare, contractare din alocările pentru ITI.

Apelul de proiecte aprobat prin Ordinul Ministrului 590/25.06.2018 este de tip  competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 30.07.2018, ora 10.00 și până în data de 31.10.2018, ora 16.00.

GHIDUL SOLICITANTULUI _ POCU- AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8​