pocu-gs-educatie

 Catalog-Item Reuse

POCU: s-a lansat apelul „Profesionalizarea carierei didactice”
Adaugat la data 16 noiembrie 2020

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a lansat luni, 16 noiembrie 2020, apelul non-competitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.5 – Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare și Obiectivul specific 6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.

Solicitanți eligibili:

  • Ministerul Educației și Cercetării (MEC)

Partenerii eligibili pot fi:

  • Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar (inclusiv instituții de învățământ superior publice) ;

  • Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;

  • Furnizori de formare profesională, publici sau privați.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 18 noiembrie 2020 ora 16.00 și se va închide în data de 18 decembrie 2020 ora 16.00.


POCU - Ghid - Dezvoltarea carierei didactice - Axa Prioritara 6 - Educatie si competente