pocu-2014-2020-ghidul-stagii-de-practica-pentru-elevi-teritoriul-iti-delta-dunarii-in-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POCU 2014-2020: Ghidul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”, în consultare publică
Adaugat la data 10 iunie 2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului – condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi  – Teritoriul ITI Delta Dunării” – AP 6/ PI 10.iv / OS 6.14.

Tipuri de solicitanți şi parteneri eligibili

  • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către MEN
  • Angajatori
  • Asociaţii profesionale
  • Camere de comerţ şi industrie
  • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
  • ONG-uri
  • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
  • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
  • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
  • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal și postliceal (nivel ISCED 2,3,4)

Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 18 iunie 2019.

GSCS 6.14_ Stagii elevi_ITI