poca-lansare-cerere-proiecte-administratie-publica-locala

 Catalog-Item Reuse

AM POCA a lansat cererea de proiecte CP16/2021 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale
Adaugat la data 25 noiembrie 2021

​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a lansat cererea de proiecte CP16/2021 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente

Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele așteptate:

R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;

R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;

R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi:

 • municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, CP12less/2018 și CP13less/2019 pe domeniile vizate de apel (vezi Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte), în conformitate cu anexa VII la acest ghid.

Unităţile administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, respectiv:

 • Județul Tulcea,

 • Județul Constanța,

 • Orașele: Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, municipiul Tulcea,

 • comunele din județul Tulcea: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor

 • comunele din județul Constanța: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.

Pentru județul Tulcea, județul Constanța si municipiul  Tulcea vizate de SIDD se aplică același reguli de eligibilitate ca pentru restul județelor și municipiilor din regiunea mai dezvoltată, respectiv să nu fi obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, CP12less/2018 și CP13less/2019 pentru domeniile vizate de apel (vezi Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte), în conformitate cu anexa VII la acest ghid.

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru solicitanți,

 • comune sau orașe vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,

 • orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor din regiunile mai puțin dezvoltate) care pot contribui la buna implementare a proiectului,

 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală),

 • Asociații de dezvoltare intercomunitară,

 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),

 • instituții de învățământ superior acreditate.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 11 februarie 2022 , ora 23.59.

 

Ghidul-solicitantului-CP16_2021-less-lansare-final