poc-instructiune-privind-completarea-cererii-de-finantare-investitii-capacitati-prestare-servicii-retehnologizare

 Catalog-Item Reuse

POC: Instrucțiunea nr. 56 privind completarea Cererii de finanțare pentru proiectele contractate în cadrul Acțiunii 4.1.1
Adaugat la data 7 noiembrie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul MIPE publică Instrucțiunea nr. 56 privind completarea Cererii de finanțare pentru proiectele contractate în platforma IMM Recover în cadrul Acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive, Tip de proiect: „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență – Ajutor de stat și minimis.

Instrucțiunea nr. 56 ​