poc-instructiune-completare-depunere-rapoarte-finale-beneficiari-granturi-capital-de-lucru

 Catalog-Item Reuse

POC: Instrucțiune privind completarea și depunerea rapoartelor finale de către beneficiarii Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru
Adaugat la data 19 ianuarie 2023

Instrucțiune privind completarea și depunerea rapoartelor finale de către beneficiarii Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru – conform OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri din domeniul fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiune privind completarea și depunerea rapoartelor finale de către beneficiarii Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru