poc-gs-tablete-educatie

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică – Achiziția de tablete școlare – Ghidul solicitantului aferent acțiunii 2.3.3 – secțiunea E-EDUCAȚIE
Adaugat la data 8 septembrie 2020

​Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) și Ministerul Fondurilor Europene (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate) anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, apel 2.

Perioada de consultare publică începe în data de 07.09.2020 și se încheie în data de 30.09.2020 iar persoanele sau entitățile interesate vor putea transmite observații și propuneri la adresa de e-mail: fonduri.oipsi@adr.gov.ro.

Ghid-e-educatie-tablete-Consultare-publica