poc-consultare-publica-pe-ghidul-solicitantului-pentru-dezvoltarea-de-clustere-beneficiari-privati-apel-2

 Catalog-Item Reuse

POC: Consultare publică pe ghidul solicitantului pentru dezvoltarea de clustere (beneficiari privați)– apel 2
Adaugat la data 29 mai 2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a anunțat lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2.

Perioada de consultare publică este de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 25 mai 2018 până în data de 24 iunie 2018, timp în care observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.

Ghid pentru beneficiarii privați