poc-ap2-modificarea-ghidului-solicitantului-aferent-actiunii-2-2-1-sectorul-tic-si-inovarea-in-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere

 Catalog-Item Reuse

POC AP2: Modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - sectorul TIC și inovarea în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Adaugat la data 2 noiembrie 2018

AM POC a anunțat modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numarul 1047/2018.

Modficarea vizează înlocuirea Anexei nr. 9 Buget defalcat pe fiecare cheltuială - pentru verificare rezonabilitate prețuri la Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Axa prioritară II, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv specific 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

POC AP2-Ordin 1305

POC AP2 Anexa 9