poc-a-fost-lansat-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-actiunea-2-3-3-sectiunea-e-educatie-obiectivul-specific-2-3-cresterea-gradului-de-utilizare-a-internetului

 Catalog-Item Reuse

POC: A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului Acțiunea 2.3.3 -Secţiunea E-educaţie, Obiectivul Specific 2.3 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”
Adaugat la data 4 ianuarie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Ghidul a fost elaborat pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte aferente Axei Prioritare 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectivului Specific 2.3 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”.

Tipuri de proiecte şi activități finanțabile

-           Dezvoltarea și implementarea unei platforme și metodologii naționale, centralizate, pentru gestionarea și colectarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară curentă din sistemul preuniversitar

-           Implementarea de wireless-campus, cu prioritate în școlile gimnaziale

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 55 milioane euro (FEDR). Din alocarea menționată, va fi stabilită suma alocată pentru intervenții în zona ITI, conform alocării indicative din POC 2014-2020.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 29.12.2017 până la data de 16.01.2018, timp în care observațiile şi sugestiile pot fi trimise pe e-mail la: office@itideltadunarii.com și fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.

Varianta consultativă a ghidului poate fi descărcată de aici​.