poc-2014-2020-s-a-prelungit-termenul-pentru-depunerea-proiectelor-la-apelul-pentru-proiect-tehnologic-inovativ

 Catalog-Item Reuse

POC 2014-2020: s-a prelungit termenul pentru depunerea proiectelor la apelul pentru „Proiect tehnologic inovativ”
Adaugat la data 22 ianuarie 2018

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 71/12.01.2018 a fost prelungit termenul pentru depunerea proiectelor la apelul pentru „Proiect tehnologic inovativ” până la data de 15 martie 2018, ora 22:59.
Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI). Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
În cadrul prezentului apel se pot depune proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.


Ordinul 71 din 12.01.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor-Proiect Tehnologic Inovativ pentru POC 2014-2020