poc-2014-2020-lansarea-apelului-2-de-proiecte-aferent-actiunii-2-2-1-sprijinirea-cresterii-valorii-adaugate-generate-de-sectorul-tic-si-a-inovarii-in-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere

 Catalog-Item Reuse

POC 2014-2020 Lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1. - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Adaugat la data 17 octombrie 2018

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 17 decembrie 2018 ora 09:00 şi se va încheia în data de 14 februarie 2019 ora 17:00.

Va fi finanțată crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate.

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 135.724.781 lei,  din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:

  • Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei
  • Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

În cadrul fiecărei cereri de finanțare, beneficiarul va menționa suma alocată intervenției în zona ITI Delta Dunării. Printre documentele ce însoțesc cererea de finanțare se află și Avizul ITI Delta Dunării – pentru conformitate cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului și a schemelor aferente, accesați link-urile de mai jos.

POC AP2 Ghid pentru Acțiunea 2.2.1

POC AP2 Anexe ghid pentru acțiunea 2.2.1

POC AP2 Schema de ajutor de stat pentru Acțiunea 2.2.1

POC AP2 Schema de ajutor de minimis pentru Acțiunea 2.2.1