poc-2014-2020-instructiunea-nr-10-privind-semnarea-documentelor-justificative

 Catalog-Item Reuse

POC 2014-2020: instrucțiunea nr. 10 privind semnarea documentelor justificative
Adaugat la data 18 februarie 2019

AM POC, Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, a emis instrucțiunea nr,10 din 6/02/2019, privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare, de către beneficiarii POC.

POC instructiunea 10 din 6 februarie 2019