poc-2014-2020-axa-2-tic-clarificare-privind-depunerea-situatiilor-financiare-pentru-proiectele-aferente-actiunii-2-2-1-apel-2

 Catalog-Item Reuse

POC 2014-2020, axa 2 TIC: clarificare privind depunerea situatiilor financiare pentru proiectele aferente acțiunii 2.2.1. apel 2
Adaugat la data 15 ianuarie 2019

Pentru justificarea încadrării în categoria IMM solicitanții vor depune ca și anexe la proiect bilanțul contabil și contul de profit si pierdere pentru anul 2018. În cazul în care solicitantul nu are situațiile pe 2018 încheiate, acesta va depune bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2017. Dacă proiectul va fi selectat pentru finanțare, la momentul contractării solicitantul va depune pentru reverificarea încadrării întreprinderii în categoria IMM, bilanțul inclusiv contul de profit și pierdere pe anul 2018, înregistrat la instituția abilitată.

În ceea ce privește analizele financiare din planul de afaceri, pentru realizarea acestora se vor lua în considerare datele din anul 2018. Pentru verificarea acestora se vor atașa situațiile financiare pentru anul 2018 (asumate de către conducerea societății) sau balanța la decembrie 2018.

În cazul în care societatea nu dispune de noile formulare, aceasta poate opta pentru folosirea formularelor din 2017 cu asumarea că in situațiile finale ce se vor înregistra la instituțiile abilitate nu vor exista diferențe majore în ceea ce privește cifra de afaceri și numărul de salariați.