poc-2014-2020-anunt-privind-modificarea-ghidului-solicitantului-aferent-actiunii-2-2-1-apel-2

 Catalog-Item Reuse

POC 2014-2020: anunț privind modificarea Ghidului solicitantului aferent acțiunii 2.2.1. apel 2
Adaugat la data 16 ianuarie 2019

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1047/2018.
Documentele actualizate pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri:

POC AP2 Ghid pentru Acțiunea 2.2.1

POC AP2 Anexe ghid pentru acțiunea 2.2.1

Ordin 1047 MFE