pnrr-lansare-apel-proiecte-extinderea-sistemelor-de-canalizare

 Catalog-Item Reuse

PNRR: s-a lansat apelul de proiecte în cadrul Investiției 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare
Adaugat la data 22 decembrie 2022

​Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea apelului de proiecte în cadrul Investiției 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Investiția 1:

​Dată şi oră începere depunere de proiecte: 21 decembrie 2022, ora 10:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 21 februarie 2023, ora 10:00

Valoarea maximă eligibilă/proiect: 15.000.000 euro fără TVA (73.792.500,00 lei) și corespunde:

  • unui cost unitar de 146.250,00 euro/km, echivalent a 719.476,88 lei/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei;

  • unui cost unitar de 218.400,00 euro/km, echivalent a 1.074.418,80 lei/km fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată.

Alocarea financiară totală: 780.000.000 euro ( 3.837.210.000,00 lei)

Beneficiarii acestei măsuri sunt Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/sau asociațiile acestora (ADI), Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.


Investiția 1 Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori_comunicat de presă_MMAP

Ghid_PNRR_2022_C1_I1_13_12_2022_Final

Anexe Ghid C1_I1_03_11_2022

Informare

A6_Lista aglomerărilor prioritizate prin Planul de accelerare a conformării cu Directivele europene

Clarificare ghid specific