pnrr-informare-puplicare-managementul-apelor

 Catalog-Item Reuse

PNRR – Informare privind lista documentelor necesare pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Componentei 1 Managementul apelor- Investiția I2
Adaugat la data 24 iulie 2023

Pe platforma web https://pnrr.mmap.ro/ a fost publicată o informare care vizează apelul de proiecte PNRR/2022/C1/I.2 - Componenta 1 Managementul apelor- Investiția I2. „Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și sau/ afectează arii naturale protejate”

publicarea pe site a unei INFORMĂRI privind lista documentelor necesare pregătirii și încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în cadrul Componentei 1 Managementul apelor- Investiția I2