pnrr-granturi-antreprenori-dezvoltare-tehnologii-digitale-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

PNRR: ghidul aferent apelului Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, în consultare publică
Adaugat la data 17 februarie 2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a anunțat lansarea în consultare publică a ghidului aferent apelului Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.

Solicitanți eligibili:

Formele asociative (parteneriatele) formate din:

1) Lider:

- Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către

întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

2) Parteneri:

IMM-uri care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011​


Pentru detalii privind cheltuielile eligibile, condiții de eligibilitate, consultați forma consultativă a ghidului ⬇

Ghid_DIGI_150_15.02.2023