pnrr-ghidul-beneficiarului-unitati-asistenta-medicala-ambulatorie

 Catalog-Item Reuse

PNRR: Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală ambulatorie” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
Adaugat la data 22 septembrie 2022

​Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală ambulatorie” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Beneficiar eligibil poate fi orice unitate spitalicească publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv cei care doresc înființarea) o unitate de asistență medicală ambulatorie. Unitățile sanitare publice eligibile sunt cele din subordinea:

- Unităților administrativ-teritoriale (UAT), definite conform OUG 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;

- Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării şi ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;

- Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora.

Solicitanții și aplicanții eligibili sunt reprezentați de unitățile sanitare publice sau de entitățile în subordinea cărora funcționează.

Investițiile vor consta în:
−    construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
−    îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
−    asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
−    achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.
Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.

Pentru detalii ➡  Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie

Anexa 1 – cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 2 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 3 – Declaratie angajament

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila evaluare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Buget și plan de achiziții

Anexa 11 Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 12 – repartizarea teritorială a ambulatoriilor integrate – insse 19.08.2022 fin

Anexa 13 – Model Contract finantare

Ghidul Beneficiarului

Instructiune Nr 1 I.1.3. Ambulatorii

Instructiune Nr 2 I.1.3. Ambulatorii

Model acord de parteneriat