pnrr-ghid-reducerea-abandonului-scolar

 Catalog-Item Reuse

PNRR: Ghidul pentru apelul Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a - Școli mici, lansat în consultare publică
Adaugat la data 11 iulie 2023

Ministerului Educației a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte PNRAS Runda a II-a Școli mici, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Activitățile eligibile în cadrul apelului acoperă două componente:

Componenta 1: Intervenții sistemice derulate de UMPFE pentru școlile beneficiare

 • Organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi;
 • Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare;
 • Mentorat și sprijin pentru personalul didactic  beneficiarii de granturi;
 • Lansarea unui apel de granturi pentru școlile mici, evaluarea propunerilor de proiect primite din partea școlilor, contractarea granturilor;
 • Monitorizarea proiectelor desfășurate de școlile țintă, beneficiarii finali ai proiectului.

Componenta 2: Intervenții derulate direct de către școlile beneficiare

 • Activități de identificare și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar;
 • Activități pedagogice și de sprijin;
 • Activități extracurriculare/extrașcolare;
 • Acordarea unei mese pentru elevi;
 • Activități de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali;
 • Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului;
 • Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale).

Pentru detalii ➡ comunicat ME

 

Ghidul solicitantului_PNRAS_Runda a II-a - Școli mici