pnrr-finantare-servicii-sociale-tip-centru-de-zi-persoane-varstnice

 Catalog-Item Reuse

PNRR - Finanțare pentru înființarea de servicii sociale de tip centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice
Adaugat la data 22 aprilie 2023

Ghidul Solicitantului PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte/cererilor de finanțare:

Data estimată lansare apel de proiecte: 24 aprilie 2023

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 24 aprilie 2023, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 29 iunie 2023, ora 23.59

 

Se acordă finanțare pentru următoarele acțiuni:

- construcția unei clădiri pentru înființarea de servicii sociale de tip centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice, în complementaritate cu servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.

- echiparea/dotarea clădirii și a serviciilor sociale nou create

- operaționalizarea și susținerea funcționării servicii sociale nou create după finalizarea investiției pentru o perioadă de minim 1 lună, dar fără a depăși 30 iunie 2026

- acordarea serviciilor sociale prin centrele înființate în cadrul programului

 

Cine poate solicita finanțare?

Autoritățile administrației publice locale, singure sau în parteneriat cu alți furnizori publici sau privați de servicii sociale, inclusiv Grupuri de acțiune locală din proximitate.

Grantul maxim oferit prin PNRR va fi de 1.233.239 Euro / proiect. Proiectele vor fi depuse electronic prin intermediul platformei web PNRR

 

Au prioritate localitățile identificate în anexa disponibilă aici: https://bit.ly/41QiW7H

 

​Cine sunt beneficiarii centrelor?

Beneficiarii prioritari ai acestor centre sunt persoanele vârstnice vulnerabile pentru care serviciul public de asistență socială a prevăzut dreptul la servicii sociale ca măsură de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii, persoana vârstnică beneficiară de asistență socială este persoana care a împlinit vârsta de pensionare și se regăsește în una din următoarele situații:

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Pentru detalii aici ➡  https://bit.ly/3AjkJGE

 

Perioada de consultare publică expiră la data de 23 aprilie 2023.

 

Vezi și ⤵

28-03-2023 - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: ghidul solicitantului pentru crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, în consultare publică